Internationaal Verdrag tegen match-fixing gaat van kracht

In september 2014 tekenden verschillende landen het “Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden” in Macolin, Zwitserland. Ondanks deze goede bedoelingen bleef de inwerkingtreding lange tijd geblokkeerd door het gebrek aan de benodigde ratificaties, zijnde de officiële bekrachtigingen van deze wetgeving door het parlement of staatshoofd van het land. Met de recente ratificatie door Zwitserland – het vijfde land na Noorwegen, Portugal, Moldavië en Ukraine – kan het Verdrag nu officieel in werking treden en dit vanaf 1 september 2019.

Het feit dat het Verdrag nu officieel van kracht kan gaan, is een belangrijke stap in de internationale strijd tegen wedstrijdmanipulatie en match-fixing. Het is immers het eerste juridisch-bindende internationale Verdrag dat de manipulatie van sportwedstrijden moet tegengaan. Het moet zo een belangrijk instrument worden om deze internationale problematiek te bestrijden door bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende instanties en de uitwisseling van informatie te bevorderen.

Specifiek voor België heeft het Verdrag al geleid tot de oprichting van het Nationaal Platform Match-fixing dat in België onder leiding staat van de federale politie. Het BOIC was hierbij ook één van de stichtende partners. Met dit Platform loopt België alvast vooruit op de Conventie, aangezien dit Platform al in eind 2016 werd opgericht. Met de nakende inwerkingtreding van het Verdrag wordt nu algemeen verwacht dat verschillende lidstaten van de Raad van Europa – waaronder mogelijk ook België – zullen overgaan tot de officiële ratificatie.

Dat het BOIC een voortrekkersrol wil spelen in de strijd tegen wedstrijdvervalsing werd ook al duidelijk met de activiteiten in het kader van Europees project POINTS. Het doel van dit project is om federaties en Olympische Comités te ondersteunen bij het oprichten van zogenaamde aanspreekpunten integriteit, waaronder ook de strijd tegen wedstrijdvervalsing wordt gezien. Het BOIC werkt hiervoor samen met verschillende partners in België waaronder Sport Vlaanderen, Adeps en ICES vzw (Centrum Ethiek in de Sport). In het kader van het POINTS Project zal er binnenkort een informatiesessie voor federaties worden georganiseerd. De details zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Federaties met vragen rond wedstrijdvervalsing of het POINTS Project kunnen steeds contact opnemen met Matthias Van Baelen (m.vanbaelen@olympic.be) die als aanspreekpunt is aangesteld voor het BOIC.

Naar het nieuwsoverzicht

Nog 110 dag tot
Europees Jeugd Olympisch Winterfestival Friuli-Venezia Giulia 2023