“Samenwerking in Europa van vitaal belang om genderevenwicht in sport naar hoger niveau te tillen.”

Het NOC Ierland verwelkomde op 27 en 28 september in Dublin een bijeenkomst van de EOC Equality Commission  in samenwerking met het EU-kantoor in Brussel, en acht Europese Nationale Olympische Comités in het kader van het transnationale project “GAMES “ of Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport. Het project, dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+-programma, streeft naar een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies in de sport.
Dominique Monami vice-voorzitter van het BOIC en Gwenda Stevens, lid van de raad van bestuur van het BOIC en allebei lid van de Commissie Gender Equity van het BOIC tekenden present. 

De EOC Equality Commission startte eerder dit jaar en zal in de komende maanden haar strategisch plan lanceren waarin de werkzaamheden zullen worden uiteengezet. 

Gwenda Stevens: “Samenwerking in Europa tussen de Nationale Olympische Comités is van vitaal belang om van elkaar te leren en een reeks gerichte beleidsmaatregelen te creëren om dit werk naar een hoger niveau te tillen. Binnen de EOC Equality commission streven we naar meer genderevenwicht binnen de Nationale Olympische Comités en de nationale federaties. We weten dat een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen op alle gebieden van de sport, en met name in leidinggevende functies, leidt tot een beter evenwicht in de deelname, waardoor sport en kansen voor meer mensen toegankelijk worden." 

De deelnemers kregen een korte update over het GAMES-project en bespraken de resultaten van de vragenlijst die door de nationale Olympische Comités en de nationale federaties in heel Europa eerder werd ingevuld.  

Tijdens de vergadering werd een eerste opzet van de wereldwijde pool van acties, de drie pijlers daarvan (structurele maatregelen, trajecten voor vrouwen en cultuur) en de bijbehorende deelonderwerpen, evenals de doelstellingen en aanbevelingen, acties en voorbeelden van uitvoering in de deelonderwerpen voorgesteld. 

Gwenda Stevens: “Dit nemen we mee naar de Commissie Gender Equity van het BOIC en binnen deze commissie zullen we nagaan hoe wij dit als BOIC gaan aanpakken en implementeren.” 

Dominique Monami: “We moeten blijven werken aan genderevenwicht in de sportbesturen zowel op nationaal als op clubniveau. We moeten ervoor zorgen dat de sportwereld genderevenwicht blijft nastreven. We hebben al belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Er blijven over nadenken, good practices doorvoeren en communiceren is van het grootste belang.” 

Commissie Gender Equity  van het BOIC 
Het BOIC is zeer geëngageerd en actief bezig met het verder bevorderen van gendergelijkheid in leidinggevende functies binnen het NOC en sportorganisaties als geheel.  

In 2018 werd de Task Force "Vrouwen & Sport" opgericht, die enerzijds als opdracht heeft belemmeringen voor vrouwelijke deelname aan sport te identificeren en anderzijds innovatieve oplossingen voor te stellen om de situatie te verbeteren. Er werden vier doelgroepen geïdentificeerd: sporters, coaches, officials en bestuursleden.  

Wat het intern bestuur van ons NOC betreft, heeft het BOIC een kader (Q7) ingevoerd om de rollen en verantwoordelijkheden binnen het NOC-personeel vast te leggen. Aan dit systeem is ook een gendercomponent gekoppeld, aangezien een van de voordelen van het systeem is dat het een kader biedt voor objectieve en genderneutrale beslissingen over personele middelen. 

Gwenda Stevens: “Dit instrument stelt ons onder meer in staat om op een objectieve en neutrale manier de functies op te schrijven op het niveau van vaardigheden, specifieke vereisten, verwachtingen van de functie. Bij aanwerving biedt het ons een basis om kandidaten op een objectieve en neutrale manier te screenen. 

Dominique Monami: “Onze missie moet zijn het identificeren van barrières die de participatie van vrouwen in sport belemmeren en het implementeren van initiatieven die de gendergelijkwaardigheid verbeteren. Dit is niet alleen gericht op atletes, maar ook op vrouwelijke coaches, officials, en bestuursleden.” 
Samenstelling van de commissie Gender Equity van het BOIC

Voorzitster: Dominique Gavage
Leden :

- Dominique Monami
- Jean-Pierre Delchef
- Yves Henet
- Gwenda Stevens
- Patrick Van Campenhout
- Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC

Leden van de EOC Equal Commission 

- EOC EU Office (Coordinator)
- NOC Ierland
- NOC Belgium
- NOC Tsjechië
- NOC Duitsland
- NOC Griekenland
- NOC Lettonie
- NOC Macedonië
- NOC Turkije 

 

* Credit photo NOC Ireland 

Naar het nieuwsoverzicht

Nog 15 dagen tot
Europese Spelen Krakau-Małopolska 2023